Rozmiar: 129810 bajtów
Moja wieś jest stara, bo ma dużo lat.
Nowe domy się budują - i coraz mniej chat.
Jest tu stary pałac, i kościół jest też.
Piękne krajobrazy, obok płynie Wieprz.

 

Ludzie się zmieniają, życie płynie w takt.
Ciężką pracą w polu zostawiają ślad.
Nie dymią nam kominy, wkoło szumi las.
Świeże jest powietrze dla każdego z nas.
(Kamil Kulczycki)

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZENIA

NASZYCH MIEJSCOWOŚCI


* XIV - XVI w. * XVII w. * XVIII-XIX w. * XX-XXI W. *

 


Rozmiar: 5804 bajtów Łańcuchów ma swoje miejsce w historii regionu,a nawt kraju. Najwcześniejsze dane dotyczace jego istnienia pochodzą z XIVw. Przez kilka wieków był własnością rodu Kurpoatwów herbu Szreniawa. Jego przedstawiciele piastowali wiele ważnych funkcji i urzędów na dworach Jagiellonów. Jeden z Kuropatwów, Jaśko wsławił się niegodnym
czynem - razem z innymi "kompanami" napadli na Jasnogórski Klasztor i uszkodzili obraz Madonny
(Kuropatwowie byli husytami). W 1519 roku Stanisław Kuropatwa uzyskał nawet dla Łańcuchowa prawa miejskie. Te plany jednak nie powodły się i już w XVI wieku Łańcuchów nie jest wymieniany jako miasto.
(Na zdjęciu: Dworek w Łańcuchowie, stan z końca XIX w.)

Rozmiar: 93630 bajtów W następnych wiekach miejscowość kilkakrotnie zmieniała właścicieli. Należała m.in. do Orzechowskich i Druszkiewiczów.W połowie XVIIw. właścicielami byli Spinkowie, wyznawcy kalwinizmu. Wiedli liczne spory z miejscowym proboszczem Parafii Katolickiej i w 1650 r. posuneli się do aktu spalenia koscioła w Łańcuchowie. Dopiero Stanisław Druszkiewicz, ich następca kosztem 3 00 złotych polskich ufundował drewniany kościół, wyświęcony 12 maja 1679 r. Druszkiewicz był pułkownikiem wojsk polskich i walczył z królem Janem III pod Wiedniem. Przywiózł z bitwy bogate łupy i jeńców tureckich. Ponoć wielu z nich się tu osiedliło. Pamięć po tym zachowała się w miejscowym nazewnictwie - Łąki Tureckie, Wał Turecki.
(Portret Stanisława Druszkiewicza )

Rozmiar: 115625 bajtów

 

W XVIII wieku Łańcuchów znalazł się w rękach rodziny Suffczyńskich.Byli oni posiadaczami majątku do końca XIX w. Oni również zapisali piękną kartę w historii Polski. Jeden z Suffczyńskich walczył u boku Napoleona, inny uczestniczył w Powstaniu Listopadowym. Ciekawą postacią był Juliusz Suffczyński. Miał on ambicje literackie i napisał kilka powieści historycznych, które w połowie XIX wieku cieszyły się sporym powodzeniem. Utrzymywał bardzo bliskie kontakty z Wincentym Polem.
(Dworek w Łańcuchowie, stan z końca XIXw.)

Rozmiar: 83668 bajtów

Na początku XX wieku właścicielem wsi został Jan Stecki. Był on zaangażowanym działaczem politycznym, członkiem Narodowej Demokracji. Starał się wprowadzić w miejscowości nowoczesną kulturę rolną, propagował nowe rodzaje upraw. W 1904 roku, w pięknym zakolu Wieprza, na fundamentach dawnego dworu wzniósł pałac, którego projektantem był Stanisław Witkiewicz. Stecki był aktywnym działaczem politycznym, członkiem Narodowej Demokracji. Wybierany był do Rosyjskiej Dumy, w późniejszych czasach zrzekł się jednak tego mandatu.

Dwór w Łańcuchowie, stan obecny.)

 


Rozmiar: 44362 bajtów Rozmiar: 13272 bajtów

 

 

 

 

 

 

Dzieje Łańcuchowa obfitują w wydarzenia tragiczne i chwalebne. W okolicy naszej miejscowości, pomiędzy wsiami Łańcuchów, Ostrówek i Klarów doszło w czasie powstania Styczniowego do potyczki polskiego oddziału powstańczego z wojskami rosyjskimi.
Ciężkie walki toczyły się tu również w czasie I wojny światowej. W sierpniu 1915 roku w krwawych walkach starły się oddziały rosyjskie, niemieckie i austrijackie. W walkach poległo kilkaset żołnierzy, część z nich spoczywa we wspólnej mogile w Łancuchowie. Podobny cmentarz znajduje się też w okolicach Ciechanek Łańcuchowskich.


Rozmiar: 13644 bajtów

W okresie międzywojennym na sytuację Łańcuchowa oddziaływali Steccy. Starali się propagować nowoczesne formy prowadzenia gospodarstw rolnych, wspomagali działalność szkoły, Straży Ogniowej i parafii, rozwijali czytelnictwo. W czasie wojny sytuacja Łańcuchowa była bardzo cieżka. Wieś obciążona była ciężarami i kontrybucjami. Zginęli dwaj synowie Jana Steckiego - Stanisław i Adam.
Rozmiar: 32915 bajtówPo II wojnie światowej, zgodnie z ówczesnymi przemianami wieś zmieniła charakter, a w pałacu Steckich początkowo był ośrodek pracy twórczej dla artystów, a w latach 60-tych i 70-tych -szpital. W latach 90-tych pałac zwrócony został prawnym właścicielom; nie byli oni w stanie sprostać potrzebom odnowienia posesji. Posiadłość została sprzedana w nowym właścicielom, którzy starają się oddać zespołowi pałacowo-parkowemu dawny blask.
Na sytuację miszkańców wsi oddziaływał w okresie powjennym zlokalizowany w Milejowie Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego, (obecnie Fructo-Maj). Rolnicy zaczęli specjalizować się w uprawach warzyw - (pomidorów, ogórków) oraz owoców ( jabłka i maliny). Część mieszkańców pracuje też w kopalni węgla Bogdanka.

HISTORIA ŁAŃCUCHOWA DLA DOCIEKLIWYCH


* SZKOŁA * GRONO * AKTUALNOŚCI *KRONIKA * PRACA * OSIĄGNIĘCIA * ORGANIZACJE * PARAFIA * PRZYRODA * STOWARZYSZENIE * OSP *

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor i opracowanie merytoryczne: Wojciech Zgoliński.Zdjęcia autora oraz archiwum.
Strona przygotowana w rozdzielczości 800x600. ©2003 www.splan.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2003-04-05.

WRACAMY DO SZKOŁY