Rysunek Justynki  Maciejewskiej Rozmiar: 9738 bajtów
Las jest piękny jak świat bajek.
Słońce w lesie wcześnie wstaje
a na brzozach, w stu koronach,
bąki buczą do wieczora.
(Basia Gaworska)

 

 

TERAZ ZAPRASZAMY NA SPACER

DO NADWIEPRZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO


* POCZĄTKI * OBSZAR * WYCIECZKI * ZAKĄTKI *

 

Mapka  Nadwieprzańskiego  Parku  Krajobrazowego
Nasza miejscowość położona jest na skraju Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Park ten został utworzony 26 lutego 1990 r. w celu objęcia ochroną unikalnej flory i fauny środkowego biegu doliny Wieprza. Z zamiarem objęcia opieką tego obszaru noszono się już w latach piećdziesiątych ubiegłego wieku. Planowano wtedy utworzyć podmiejską strefę wyopczynkową dla Lublina. Projekt zyskał na aktualności w latach siedemdziesiątych, gdy przystąpiono do budowy i eksploatacji kopalni węgla kamiennego na Bogdance, w sąsiedniej gminie Puchaczów. Wobec rozwoju tego ośrodka i rozbudowy Łęcznej zaistniała potrzeba utworzenia strefy chronionej.

 

(mapka obok przedstawia obszar Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego)

Rozmiar: 109755 bajtów

 

Park obejmuje obszar 4 432 ha powierzcni, a jego strefa ochronna jest trzykrotnie większa. Położony jest na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego i ciagnie się wąskim pasem wzdłuż biegu rzeki Wieprz na szerokość od 250 m do 3 km. Jego terytorium znajduje się na terenie Powiatu Łęczyńskiego, w gminach Milejów, Łęczna, Spiczyn. Na terenie parku można spotkać wiele ciekawych okazów roślinności łąkowej,leśnej i rzecznej oraz interesujące okazy zwierząt i ptaków zamieszkujących te tereny.

 

(Na zdjęciu: okaz dębu szypułkowego z terenu Parku. )

Rozmiar: 6133 bajtów

 

Można tu organizować wiele ciekawych wycieczek pieszych, które przyczynią się do poznania ciekawostek przyrodniczych naszej okolicy. Interesujące trasy mogą prowadzić z Łańcuchowa do Milejowa, Rozmiar: 4036 bajtów Ciechanek Łańcuchowskich, Wólki Łańcuchowskiej - terenami łąkowymi położonymi nad samym Wieprzem.
No i z pewnością będzie to wspaniały wypoczynek.

 

 

 


 

Rozmiar: 587717 bajtów
Do najciekawszych zakątków naszego Parku możemy zaliczyć:
  • Uroczysko Młynarzówka
  • Uroczysko Spichlerzowiec
  • kompleksy łąkowe Łaki Tureckie, Łąki Ciechańskie
  • Uroczysko Sosnowiec (rezerwat leśny)
  • Zespół przyrodniczy "Meandry Giełczwi"
  • wiele okazów zaliczonych jako pomniki przyrody
(Na zdjęciu: Rezerwat "Uroczysko Młynarzówka")

 

O PARKU DLA DOCIEKLIWYCH


* SZKOŁA * GRONO * AKTUALNOŚCI *KRONIKA * PRACA * OSIĄGNIĘCIA * ORGANIZACJE * PARAFIA * STOWARZYSZENIE * HISTORIA * OSP *

WRACAMY DO SZKOŁY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor: Wojciech Zgoliński. Opracowanie merytoryczne: Marianna Chmiel.
Zdjęcia i mapka pochodzą z wydawnictwa UMCS "Nadwieprzański Park Krajobrazowy".
Strona przygotowana w rozdzielczości 800x600. ©2003 www.splan.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2003-04-05.