Rysunek Justynki  Maciejewskiej
Każdy chłopak czasem marzy, by zapisać się do straży.
Straż Pożarną we wsi mamy, wszyscy ich tu
podziwiamy.
Ciszę przerwał głos syreny, wnet strażacka spieszy brać.
Ktoś w potrzebie jest na pewno, trzeba zdążyć, być
na czas.
Młodsi uczą się od starszych, strażak ojciec, strażak syn.
W naszej straży jak w rodzinie, wspólna sprawa, wspólny
czyn.
Łańcuchowska Straż Pożarna, wóz bojowy w słońcu lśni.
Jeśli masz ochotę bracie, to strażakiem bądź i ty.
(Paweł Murgała)
Rozmiar: 80423 bajtów

 

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DO REMIZY


* POCZĄTKI * ZDOBYWANIE SPRZĘTU * UDZIAŁ W AKCJACH * TERAŹNIEJSZOŚĆ *

 

Rozmiar: 39753 bajtów
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej powstała w Łańcuchowie w 1927 r. Wspomina o tym nasza szkolna kronika:
"..10 kwietnia 1927 r. z inicjatywy kierownictwa szkoły i pośredniego działania miejscowego dworu , sejmiku założono "Straż Ogniową", która z każdym miesiącem powiększała się i udoskonalała , materialnie popierana przez miejscowych właścicieli majątku .Po raz pierwszy w tym roku Straż Ogniowa brała udział w obchodach 3 Maja.."

Rozmiar: 18869 bajtów Wśród założycieli jednostki kronika OSP wymienia: Naczelnikiem wybrano Jana Jaroszka, jego zastępcą został Jan Bartosiewicz.
Rozmiar: 68217 bajtów

 

Na zakup niezbędnego sprzętu organizowano zbiórki pieniędzy i imprezy dochodowe. Wkrótce zakupiono pierwszą remizę - budynek dawnej mleczarni w Ciechankach Łańcuchowskich. Poświęcił ją proboszcz Parafii Łańcuchów - ks. Olechowski. Na stanie jednostki były wówczas: beczka na wodę, umiszczona na konnym wozie oraz zakupiona przez dziedzica Steckiego pompa ręczna.

 


Rozmiar: 31896 bajtów

 

Działalność jednostki rozwijała się pomyślnie. Strażcy uczestniczyli w wielu akcjach, zawodach i szkoleniach. Powyżej - uczestnicy szkolenia mechaników motopomp w Krasnymstawie. Poprawia się też wyposażenie jednostki. 14 grudnia 1967 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lublinie przekazuje jednostce z Łańcuchowa motopompę (na zdjęci obok).

 


Rozmiar: 32681 bajtów

 

W 1972 strażacy otrzymali nową motopompę, w następnym - zakończono budowę nowej remizy, a 11 grudnia 1974 przejęli od Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej samochód bojowy marki "Star."

 


Rozmiar: 36520 bajtów

 

W latach 80-tych w Łańcuchowie działała żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, którą prowadziła pani Małgorzata Wójcik, opiekę nad nią sprawował komendant Gminnej Stramży Pożarnej Tadeusz Dołgań. Uczestniczyła ona w wielu gminnych i wojewódzkich zawodach pożarniczych, zajmując czołowe lokaty. W latach 90-tych tradycje te kontynuuje męska drużyna pożarnicza zajmując w zawodach gminnych i powiatowych czołowe miejsca.
Rozmiar: 62925 bajtów Obecnie strażacy z Łańcuchowa nadal prezentują wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności, zawsze są gotowi nieść pomoc w chwili potrzeby i niebezpieczeństwa. W 2001 roku, na przełomie lipca i sierpnia uczestniczyli w akcji przeciwpowodziowej na terenie Województwa Lubelskiego. W 2002 roku 33 razy uczestniczyli w akcjach bojowych na terenie gminy. O doskonałej sprawności łańcuchowskich strażaków świadczy fakt, że nadal zajmują pierwsze miejsca w okręgowych zawodach pożarniczych. Tak wysoka sprawność doceniana jest przez władze Gminy, Powiatu i Zarządu. Jednostka z okazji 75 rocznicy powstania otrzymała nowoczesny wóz bojowy z pełnym wyposażeniem oraz 10 kompletów ubrań bojowych typu NOMEX.
Obecnie jednostka liczy 29 ochotników, a w skład Zarządu jednostki wchodzą:

O STRAŻY DLA DOCIEKLIWYCH


* SZKOŁA * GRONO * AKTUALNOŚCI *KRONIKA * PRACA * OSIĄGNIĘCIA * ORGANIZACJE * PARAFIA * PRZYRODA * STOWARZYSZENIE * HISTORIA *

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor:Wojciech Zgoliński.Oracowanie merytoryczne i zdjęcia Marcin Stadnik, archiwum OSP.
Strona przygotowana w rozdzielczości 800x600. ©2003 www.splan.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2003-04-05.

WRACAMY DO SZKOŁY