Rozmiar: 56728 bajtów Rozmiar: 9738 bajtów
Nasz kościółek spory jest
Zbiera się w nim cała wieś.
W nim cierpienie, ból i gniew
Znika wnet, bo dobry jest.
(Viola Golan)

 

 

CHWILA ZADUMY...


* POCZĄTKI * DAWNE ŚWIĄTYNIE * NOWY KOŚCIÓŁ * WSPÓŁCZESNOŚĆ PARAFII *

 

Rozmiar: 44589 bajtów

Początki Parafi Łańcuchów sięgają XIV wieku. Gdzieś między 1374 a 1429 rokiem z Parafii Łęczna wydzielono osobną Parafię, której siedziba mieściła się w Łańcuchowie. Pierwotnie patronem Parafii był św. Wojciech, później został nim św. Jan Chrzciciel. Nie wiadomo, kto utworzył nową Parafię i wybudował kościół. Można tylko przypuszczać, że nie była to inicjatywa wałaścicieli Łancuchowa - Kuropatwów. Byli oni zagorzałymi husytami.


Rozmiar: 63576 bajtów

W pierwszych wiekach własciciele Łańcuchowa byli innowiercami. Kuropatwowie husytami, a Spinkowie - kalwinami. Miało to oczywiście wpływ na dzieje naszej Parafii. Łańcuchów okrył się złą sławą, gdy Jaśko Kuropatwa z kompanami w 1430 roku dokonał napadu na Jasnogórski Klasztor i mieczem dwa razy naciął Cudowny Obraz Maryi Panny. Do dziś widnieją na policzku Czarnej Madonny dwie blizny - pamiątki tego wydarzenia. Nie wiadomo, jak Kuropatwa odpokutował za swój czyn, ale jednak wkrótce widzimy go przy wysokich urzędach wojewódzkich. W XVI wieku Spinkowie wiedli ciągłe spory z proboszczami Łańcuchowa. W 1550 udało im się nawet opanować świątynię i przekształcić ją na kilkadziesiąt lat w zbór kalwiński. Ludność katolicka musiała w tym czasie uczęszczać do Parafii w Łęcznej. W 1638 musieli kościół zwrócić katolikom. Nie mogli się z tym jednak pogodzić i gdy liczne usiłowania odzyskania kościoła nie powodły się w 1650 roku świątynię spalili, a dobra kościelne zrabowali.


Rozmiar: 46445 bajtów

Za swój czyn zostali zasądzeni na karę 3000 złotych polskich. Prawdopodobnie tę sumę wykorzystano później do wybudowania nowego kościoła w Łańcuchowie. Przez ponad dwadzieścia lat we wsi nie było świątyni. Dopiero w 1672 roku Stanisław Druszkiewicz, nowy własciciel Łańcuchowa doprowadził do odtworzenia Parafii, a w 1679 wyświęcono nową, drewnianą świątynię. Druszkiewicz dopomógł też zaopatrzyć kościół w niezbędne naczynia i sprzęty oraz przywrócić przynależne mu dobra.


Rozmiar: 8323 bajtów

 

Obecną świątynię ufundowali Anna i Józef Suffczyńscy w 1817 roku. Poprzedni, drewniany kościół został rozebrany. Na frontowej ścianie kościoła pozostawili oni inskrypcję:
"DE TUI DONIS TIBI OFFERUNT. JOSEFUS ET ANNA SUFFCZYNSKI.
15 AUGUSTI 1817".

(Z Twoich darów Tobie ofiarują Józef i Anna Suffczyńscy. 15 sierpnia 1817 r.)
Kościół był wielokrotnie remontowany i doposażany. W 1902 roku, z inicjatywy ks.Alojzego Stapczyńskiego dokonanu generalnego remontu oraz wybudowano nowe pomieszczenia gospodarcze przy plebanii. W okresie międzywojennym wykonano z inicjatywy proboszcza, Wacława Kosiora posadzkę, a w 1928 ks. Jan Mitura pokrł kościół blachą. Po wojnie wnętrze kościoła ozdobiono pieknymi polichromiami, które malowali Józefa Wnukowa, Stanisław Teissere`y i Jerzy Wolf.W 1954 wyposażono kościół w organy, a w 1966 zainstalowano dwa dzwony - Józefa (245 kg) i Marię (115 kg). Wcześniejsze dzwony zostały zrabowane przez Niemców w 1941 roku, po rozpoczęciu agresji na Rosję Sowiecką.


Rozmiar: 31985 bajtów

Obecnie parafia obejmuje swoim obszarem wsie Łańcuchów, Wólka Łańcuchowska, Ciechanki Łańcuchowskie, Kajetanówka, Zalesie, Górne i Ostrówek. W pracach w parafii uczestniczy Rada Parafialna. Aktywnie Działa też Legion Maryjny. Młodzież spotyka się na zajęciach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mają swoją świetlicę przy plebanii, gdzie mogą się spotkać, pograć w tenisa stołowego czy po prostu pogadać.

W ostatnich latach w kosciele wykonano wiele prac konserwatorskich i remontowych. Teraz podejmuje się starania o naprawę uszkodzonych organów. Obecnie godność Proboszcza Parafii Łańcuchów piastuje ks. Teodor Bartecki.

O PARAFII DLA DOCIEKLIWYCH


*SZKOŁA * GRONO * AKTUALNOŚCI *KRONIKA * PRACA * OSIĄGNIĘCIA * ORGANIZACJE * PRZYRODA * STOWARZYSZENIE * HISTORIA * OSP *

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor: Wojciech Zgoliński.Opracowanie materiałów historycznych: Sylwia Tabaczewska. Zdjęcia autora.
Strona przygotowana w rozdzielczości 800x600. ©2003 www.splan.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2003-04-05.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY.