Rysunek  Anetki
Nasza szkoła jest wesoła,
Wszyscy tu lubimy się.
Kiedy lekcje zaczynamy
to do ławek wnet siadamy.
Gdy przyroda się zaczyna
to globusem zakręcamy.
Wszyscy tu naukę zaczynamy
i do ławek wnet siadamy.
Kiedy lekcje zaś kończymy
to na świetlicę pędzimy,
tam gramy, czytamy,
i na autobus czekamy.
(Agata Jaroszyńska)

JAK MY TO ROBIMY ?

To  właśnie  te  schody !

Droga do sukcesu jest ciężka i żmudna - jak te schody, które musimy kilka razy dziennie pokonywać.Jednak można tu zauważyć pewne pozytywy - są one wygodne, jasne i funkcjonalne.
Podobnie jest z dokumentami, którymi kierujemy się w naszej pracy. Są one jak droga pod górę, ale - tu też zauważamy wiele pozytywów.
Statut naszej szkoły jasno i funkcjonalnie uzmysławia nam, po co tu jesteśmy. Szkoła bowiem:
"Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejetności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły"
( Statut Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie; §2. pkt.2).
W tym zdaniu zawiera się chyba wszystko, co stanowi istotę pracy szkoły. Widać tu codzienną pracę na lekcjach, przygotowywanie zajęć, obawy uczniów przed "wyrwaniem do tablicy", strach przed klasówką... - i te radości, z codziennych, małych sukcesów i z tego końcowego - uzyskania ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
Zdawano sobie z tego sprawę już wcześniej. Np. podsumowując wizytację szkoły 8 kwietnia 1922 roku pan inspektor wykazał "..dyskretnie braki i wady lub dodatnie strony w nauczaniu w poszczególnych szkołach , akcentując również społeczną i obywatelską prace szkolną. Tym sposobem p. Inspektor bardzo umiejętnie i trafnie ujął charakterystykę szkolnictwa i pracy społecznej nauczycielstwa w całej gminie. Jednym dyskretnie wskazał ich powinności i obowiązki, innym wyraził uznanie za dobre zrozumienie swojego stanowiska - światłodawcy i dobrego obywatela".


Nasza społeczność

Cele i zasady naszej pracy dokładniej zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły.Są one tak określone, że praca nasza powinna przygotować uczniów do zrozumienia trzech głównych postaw:

Precyzyjniej cele określone są na każdym etapie nauczania:

 


Logo  naszego  festynu

No, ale może dość już tego teoretyzowania - przejdźmy do konkretów. Z niektórymi aspektami naszej pracy możesz się zapoznać na innych naszych stronach. Tu chcielibyśmy zwrócić Ci uwagę na kilka faktów, które świdczą o tym co się u nas dzieje. Wypracowaliśmy bowiem kilka form, które powoli stają się tradycją w naszej pracy. Obok realizowania tradycyjnych form corocznego szkolnego kalendarza my zwracamy szczególną uwagę na kilka dni w roku. Są to:

Uroczystości te mają dla nas dlatego wielkie znaczenie, bo są okazją do spotkań szkolnej społeczności z mieszkańcami naszych wsi - rodzicami, dziadkami oraz z tymi, którzy z innej okazji nie zajrzeliby w nasze mury.


Świąteczny  nastrój...

Szczególną oprawę ma u nas ostatni dzień nauki szkolnej w roku. Spotykają się wtedy wszyscy uczniowie, nauczyciele, przyjaciele szkoły. Wtedy naprawdę czujemy się jak w jednej, szkolnej rodzinie. Po wspaniałych przygotowanych przez uczniów Jasełkach przychodzi czas na tę szczególną chwilę - łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Potem zasiadmy do wspólnego, wigilijnego stołu. Są wigiline potrawy, kolędy, jest Betlejemskie Światło Pokoju, przekazywane nam co roku przez naszych harcerzy. Żar tych chwil odczuwa się w naszej szkole przez cały następny rok.


Kochamy  nasze  mamusie !!!

Z wieloma przykładami naszej pracy spotkasz się na naszych stronach - nie ma sensu więc tu jeszcze raz ich wyliczać. W tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć tylko o akcjach charytatywnych, w których uczestniczymy co roku. Prowadzimy np. akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", wspomagamy prace fundacji "Uśmiech dziecka", uczestniczymy w zbiórkach "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" Jurka Owsiaka, prowadzimy też zbieranie makulatury i surowców wtórnych. Akcje te najczęściej organizuje nasz Szkolny Samorząd, pod kierunkiem pani Barbary Mazur.*SZKOŁA * GRONO * AKTUALNOŚCI *KRONIKA * OSIĄGNIĘCIA * ORGANIZACJE * PARAFIA * PRZYRODA * STOWARZYSZENIE * HISTORIA * OSP *

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor: Wojciech Zgoliński.Zdjęcia autora oraz szkolne archiwum.
Strona przygotowana w rozdzielczości 800x600. ©2003 www.splan.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2003-04-05.

DO WEJŚCIA TĘDY, PROSZĘ.