Motylek  Ziemka  Zgolińskiego

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: 2643 bajtów

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAŃCUCHOWIE

ŁANCUCHÓW 19, 21-020 MILEJÓW, tel. (0- -81)72 33 200 stowlan@poczta.onet.pl

Rozmiar: 150177 bajtów

 

Zostało utworzone 6 grudnia 2001 roku. Skupia przyjaciół szkoły, którzy swoją działalnością i zaangażowaniem niejednokrotnie wspomagali szkołę w jej pracy. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 19 członków - założycieli, które spośród siebie wybrały Zarząd Stowarzyszenia. W jego skład weszły następujące osoby:

 

Rozmiar: 18277 bajtów

W statucie, jaki przyjęto na zebraniu założycielskim określono cele, jakie mało w swojej pracy Stowarzyszenie realizować. Szczególną uwagę zwrócono na:


Rozmiar: 25822 bajtów

Realizując te zadania członkowie Stowarzyszenia w ciągu póltorarocznej działalności zorganizowali:


Nasza  Iba  regionalna Wiele z tych przedsięwzięć realizowanych było już wcześniej, przez grupę opsób zaangażowanych w rozwijanie działalności szkoły i jej promowanie. Zawiązanie Stowarzyszenia było jednynie formalnym usankcjonowaniem istniejącego stanu rzeczy.
Jednym z ciekawszych pomysłów było utworzenie przy szkole Izby Regionalnej, w której zbieramy pamiątki dawnej kultury okolic Łańcuchowa, ciekawostki historyczne i przyrodnicze. Cały czas trwają starania o wzbogacanie izby w nowe eksponaty.
W  drodze  nad  Morskie  Oko

obecnie (kwiecień 2003) członkowie Stowarzyszenia pracują nad realizacją następujących przedsiewzięć:

 


*SZKOŁA * GRONO * AKTUALNOŚCI *KRONIKA * PRACA * OSIĄGNIĘCIA * ORGANIZACJE * PARAFIA * PRZYRODA * HISTORIA * OSP *

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor: Wojciech Zgoliński.Zdjęcia autora.
Strona przygotowana w rozdzielczości 800x600. ©2003 www.splan.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2003-04-05.

*PROSIMY DO SZKOŁY*